Ogólne

Stanowiska Rady Unii Metropolii Polskich


30 marca 2016

30 marca 2016 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Poprzedniego dnia spotkał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2015 roku i plan pracy na rok 2016.

Rada UMP przyjęła Apel sprawie polityki osiedleńczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz 5 stanowisk:

- w sprawie organizacji Wystawy International EXPO 2022 w Łodzi,

- w sprawie partnerstwa Banku Gospodarstwa Krajowego  ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

- w sprawie sukcesywnej zmiany prawa urbanistycznego (przestrzennego) oraz spójnych z nią zmian w prawie budowlanym,

- w sprawie wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej zamówień wewnętrznych („in-house”),

- w sprawie dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do rządowych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ponadto Zarząd UMP w dniu 29 marca 2016 r. przyjął stanowisko w sprawie wprowadzenia mechanizmu rekompensaty dla samorządów z tytułu podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT. Tego samego dnia stanowisko zostało zaakceptowane przez całą stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Oto ww. apel i stanowiska:

Apel UMP ws polityki osiedleńczej 30 III 2016

Stanowisko UMP ws Expo 2022 z 30 III 2016

Stanowisko UMP ws BGK 30 III 2016

Stanowisko UMP ws urbanistyki 30 III 2016

stanowisko UMP ws in-hause 30 III 2016

Stanowisko UMP ws ryzyka powodziowego 30 III 2016

stan UMP kwota_wolna_od_podatku 29 III 2016

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor