Ogólne

NSA: Najem krótkoterminowy z wyższym podatkiem


5 lutego 2020

Od mieszkania, w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, wynajmowanego turystom trzeba zapłacić podatek od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 4 lutego 2020 r. (sygn. akt II FSK 716/18).

Rozpatrywana przez NSA sprawa dotyczyła ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od mieszkania, w którym zarejestrowana została działalność gospodarcza.

Mieszkanie to było wynajmowane turystom (tzw. najem krótkoterminowy).

Podatnik argumentował, że posiadane mieszkanie nie zostało przekształcone w hostel, hotel czy inną podobną jednostkę usługową. Wskazywał także, że najem krótkoterminowy jest jego działalnością dodatkową, a zarejestrowana w wynajmowanym mieszkaniu działalność gospodarcza dotyczy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 70.22.Z).

Z argumentami podatnika nie zgodził się organ podatkowy - Prezydent Miasta Krakowa, a także Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Również w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrok z 19 września 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 614/17) podatnik powinien zapłacić daninę od nieruchomości według stawek dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W uzasadnieniu swego orzeczenia krakowski sąd administracyjny wskazał m.in, że „działalność podatnika w zakresie w zakresie zapewnienia obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, spełnia cechy działalności gospodarczej o jakiej mowa w ww. przepisie. Bowiem działalność prowadzona przez skarżącą, nawet jeżeli nie jest działalnością główną, a jedynie dodatkową, a polegająca na wynajmie lokali na cele noclegowe dla turystów, jest nakierowana na osiągniecie zysku. Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, za odpłatnością jest działalnością nastawioną na przysporzenie zysku”.

Ze stanowiskiem WSA w Krakowie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniu z 4 lutego 2020 r. stwierdził m.in., że oferowanie lokalu pod krótkoterminowy wynajem turystom spełnia kryteria prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ ma ona bowiem charakter ciągły i jest nastawiona na zysk.

 

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor