Spotkanie w Bydgoszczy
Z naszych miast

O wyzwaniach w edukacji nad Brdą


3 czerwca 2022

W Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Unii Metropolii Polskich ds. edukacji. Przedstawiciele miast zrzeszonych w UMP rozmawiali m.in. o wyzwaniach dla polskiej edukacji w związku z wojną w Ukrainie, dzielli się doświadczeniami i dobrymi praktykami, wypracowywali rekomendacje dla rządu. Komisja gościła nad Brdą w dniach 2-3 czerwca br.

2 i 3 czerwca br. odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Komisji Unii Metropolii Polskich ds. edukacji. Na spotkanie do Bydgoszczy przyjechali przedstawiciele 10 miast UMP, wiceprezydenci odpowiedzialni za edukację i dyrektorzy wydziałów edukacji. Miasto reprezentowała Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta i przewodnicząca Komisji Edukacji UMP.

- Spotykamy się, aby dyskutować o zmianach w prawie, dzielić się dobrymi praktykami oraz wypracowywać wspólne stanowiska dla Ministerstwa Edukacji i Nauki – mówiła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. Korzystając z okazji, pokażemy też naszym gościom efekty rewitalizacji na Okolu na przykładzie działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego i Centrum Edukacyjno-Społecznego – dodała.

Podczas dwudniowego posiedzenia przedstawiciele UMP omawiali m.in. temat edukacji w szkołach i przedszkolach dzieci uchodźczych z Ukrainy – 3 ostatnie lata to czas ogromnych wyzwań. Najpierw reforma minister Zalewskiej, potem pandemia, w ostatnich miesiącach wojna w Ukrainie i pojawienie się w polskim systemie edukacji tysięcy dzieci z Ukrainy. To ogromne wyzwanie. Potrzebne są rozwiązania systemowe na miesiące, a może nawet lata. Wnioskujemy do rządu o kolejne zmiany. Prosimy, by rząd podjął wysiłek i zaangażował się w pomoc samorządom w zorganizowaniu nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacyjnym. Przekonujemy rządzących, że to powinien być nasz wspólny cel – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Dodała też, że samorządy wnioskują do rządu o specjalny fundusz i program budowy i modernizacji placówek oświatowych. – Samorządy nie poradzą sobie same –mówiła Renata Kaznowska.

- Wyzwanie, z którym zaczynamy się mierzyć to przygotowanie się do nowego roku szkolnego przy zwiększonej liczbie dzieci w szkołach - wiele dzieci z Ukrainy pozostanie w naszych szkołach, mamy też świadomość, że może się zapisać wielu nowych uczniów, których do tej pory w szkołach nie mieliśmy, bo realizowali naukę w systemie ukraińskim w formie zdalnej. Stąd nasze postulaty, by nie obowiązywały obwody szkół podstawowych, żeby można było kierować dzieci tam, gdzie są wolne miejsca  – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.

Podczas posiedzenie omawiano też skutki nowej ustawy przyjętej niedawno przez Sejm. Ustawy, która (od września br.) wprowadza standaryzację zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach, mowa tu o logopedach, psychologach i pedagogach. Jeśli chodzi o miasto Bydgoszcz będzie to dodatkowa liczba osób do zatrudnienia w szkołach i przedszkolach – w pierwszym roku około 50 osób, w kolejnym kolejne 50. Będą się z tym wiązały m.in. problemy kadrowe i organizacyjne.

Oprócz tych merytorycznych tematów związanych z bieżącą sytuacją, przedstawiciele miast UMP dzielili się dobrymi praktykami, wymieniali doświadczenia, mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda synergia nauki i kultury na przykładzie III LO w Bydgoszczy - działalności Muzeum Kanału Bydgoskiego i Centrum Edukacyjno-Społecznego na Okolu

Do pobrania