Ogólne

„Obligacje wielkomiejskie na rynku Catalyst”


4 kwietnia 2012

W dniu 28 marca br. Skarbnicy Miast UMP uczestniczyli w Konferencji pt.: "Obligacje wielkomiejskie na rynku Catalyst".

Giełda Papierów Wartościowych wspólnie z Bankiem PEKAO S.A. przygotowała specjalną ofertę dot. emisji obligacji za pośrednictwem platformy Catalyst. Podczas spotkania Ludwik Sobolewski - Prezes GPW wraz z Andrzejem Kopyrskim - Wiceprezesem Zarządu Banku PEKAO S.A. zaprezentowali skarbnikom Miast UMP założenia wspólnej propozycji dla emitentów obligacji komunalnych. W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2012 r. samorządy będą obowiązywały preferencyjne stawki:

  • obniżka o 30% na opłaty za dopuszczenie do obrotu na Catalyst, a także
  • redukcja opłaty z tytułu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 0,007%.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały doświadczenia m.st. Warszawy jako emitenta na rynku publicznym, które wprowadziło od 2009 roku na rynek Catalyst obligacje o łącznej wartości 2,1 mld zł.

Poniżej publikujemy prezentację Pana Bogdana Nawrockiego - Zastępcy Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością m.st. Warszawa.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor