Ogólne

Obradowała Rada Unii Metropolii Polskich


26 kwietnia 2013

24 kwietnia 2013 r. Rada Unii Metropolii Polskich przyjęła sprawozdanie z działalności w 2012 roku oraz plan pracy na rok 2013. Ponadto dorobek posiedzenia stanowią:

1. Deklaracja UMP w sprawie terytorialnego współdziałania władz. Załącznikami do niej są dwie koncepcje: Metropolitalnych (Miejskich) Komisji Wspólnych oraz Kolegium Metropolitalnego.

2. Stanowisko UMP w sprawie kontraktów terytorialnych na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych i miejskich

3. Stanowisko UMP w sprawie koniecznej sanacji systemu finansów samorządowych (dochody, deficyt, dług, art. 243 uofp, „Janosik”, systemy informatyczne [email protected] i Poltax).

4. Apel prezydentów głównych miast Polski o realizację rządowo-samorządowego programu przeciwdziałania zjawiskom ksenofobii i nietolerancji.

5. Stanowisko w sprawie sukcesywnej kodyfikacji prawa urbanistycznego.

6. Stanowisko w sprawie integracji procedury budowlanej.

7. Stanowisko w sprawie rządowej inicjatywy zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów.

Niżej zamieszczamy ww. dokumenty.

Deklaracja nr 1 i stanowisko nr 2 wyrażają jeden z istotnych celów działania UMP w roku 2013, mianowicie wejście w perspektywę 2014-20 z autentycznie partnerskimi relacjami w polityce rozwoju regionalnego.

1. Deklaracja UMP z 24 IV 2013 w sprawie wspoldzialania wladz

1a. Koncepcja Metropolitalnych Komisji Wspolnych - zalacznik 1 do Deklaracji UMP z 24 IV 2013

1b. Koncepcja Kolegium Metropolitalnego - zalacznik 2 do Deklaracji UMP z 24 IV 2013

2. Kontrakty terytorialne - stanowisko UMP z 24 IV 2013

3. Zmiany w systemie finansów - stanowisko UMP z 24 IV 2013

4. Apel UMP przeciw ksenofobii 24 IV 2013

5. Prawo urbanistyczne - stanowisko UMP z 24 IV 2013

6. Prawo budowlane - stanowisko UMP z 24 IV 2013

7. Stanowisko UMP z 24 IV 2013 mieszkaniowe

 

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor