Ogólne

Stanowiska Rady Unii Metropolii Polskich


28 marca 2014

26 marca 2014 r. odbyło się doroczne spotkanie Rady Unii Metropolii Polskich, którą tworzy 12 prezydentów miast członkowskich. Wcześniej tego samego dnia zebrał się Zarząd UMP. Na podstawie jego rekomendacji, Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2013 roku i plan pracy na rok 2014.

Rada UMP przyjęła stanowiska:

- w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);

- w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- w sprawie pilnej nowelizacji prawa budowlanego;

- w sprawie definicji „budynku” i „budowli” jako przedmiotu opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości;

- w sprawie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oto teksty tych stanowisk:

stanowisko UMP o ZIT i opinia prof. Izdebskiego

stanowisko UMP planowanie przestrzenne

zalacznik do stanowiska UMP o planowaniu - Kanon architektury prawa przestrzennego RP 2014.03.03

stanowisko UMP prawo budowlane

stanowisko UMP budowle definicja podatkowa

stanowisko UMP odpady

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor