Patronaty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dyskryminacja w ujęciu prawnym, kryminologicznym i społecznym


26 maja 2022

Pracownia Prawa Karnego Wykonawczego i Polityki Karnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej- Reinschmit działające przy WPiA UW mają ogromną przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dyskryminacja w ujęciu prawnym, kryminologicznym i społecznym”. Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2022 roku w formie stacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie zagadnienia dyskryminacji z różnych perspektyw oraz podjęcie próby wyjaśnienia tego zjawiska przy pomocy interdyscyplinarnej analizy problemu. Samo pojęcie dyskryminacji w ścisłym sensie prawnym, widziane przez polskiego ustawodawcę jako kwalifikowana postać nierównego traktowania, nie nastręcza wielu problemów interpretacyjnych. Szczególnie warte uwagi wydają się natomiast być okołoprawne aspekty tego zjawiska. Do wypracowania skutecznych mechanizmów prewencji dyskryminacji konieczne jest niewątpliwie dogłębne zrozumienie motywów i przyczyn leżących u jej podstaw. Uwzględnienie ujęcia prawnego, kryminologicznego i społecznego, wymienionych w temacie Konferencji pozwolą na wyznaczenie kierunków debaty akademickiej, zmierzającej do całościowego i dokładnego spojrzenia na zjawisko dyskryminacji.

Ze względów organizacyjnych  rejestracja  uczestników za pomocą formularza: https://forms.gle/MruStMmafRDEQ4Fz7

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected] 

Do pobrania