Media

Onet.pl: Edukacja vs polskie realia. Czego tak naprawdę powinny się uczyć nasze dzieci?

Cofnij

21 grudnia 2022

Niepozorny termin "kompetencja" do niedawna kojarzono z pisaniem CV i procesami rekrutacyjnymi. W ciągu ostatnich dekad zagadnienie to wyrosło na gorący temat w debacie edukacyjnej, który rozpowszechnił się wraz z przyjęciem przez różne instytucje europejskie rekomendacji określających tzw. kompetencje kluczowe, czyli umiejętności, które młodzi ludzie powinni nabywać i rozwijać w procesie edukacji formalnej. Czym są kompetencje kluczowe i czym różnią się od kompetencji ogólnych, zawodowych czy interpersonalnych? A może są z nimi tożsame?

Polskie szkoły wciąż tkwią pomiędzy etapem realnego rozwijania wśród uczniów kluczowych kompetencji rekomendowanych przez Unię Europejską, a dość skostniałym systemem, który opiera się o paradygmaty edukacyjne i rozwiązania z poprzedniej epoki (jak np. przeładowana podstawa programowa i system oceniania niedostosowany do konieczności motywowania uczniów do samodzielnego rozwoju). Polska oświata staje także wobec problemu kształcenia przyszłych nauczycieli oraz doskonalenia zawodowego obecnej kadry pedagogicznej, jak również wobec wyzwań związanych z rolą i obowiązkami rodziców w procesie edukacji własnych dzieci. Od czego zatem warto zacząć dyskusję o kompetencjach?

Więcej na Onet: Edukacja vs polskie realia. Czego tak naprawdę powinny się uczyć nasze dzieci?

Autor: Pola Madej-Lubera

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..