Unia

Opinia do nowego projektu rozporządzenia UE tzw. eIDAS 2

Cofnij

8 października 2021

Opinia Unii Metropolii Polskich do nowego projektu rozporządzenia UE tzw. eIDAS 2 mającego w przyszłości istotny wpływ na rozwój samorządowej e-adminsitracji

Unia Metropolii Polskich popiera propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wzmocnienia mechanizmów europejskiej identyfikacji elektronicznej.

W przypadku, szczególnie dużych miast, zapewnienie łatwej i jednocześnie bezpiecznej, identyfikacji elektroniczne jest istotne dla ich mieszkańców oraz osób przybywających (m.in.. turystów, studentów, przedstawicieli biznesu, nauki i pracowników). Jest także elementem niezbędnym do budowy przyjaznej infrastruktury w duchu smart city.

Uważamy, że kierunek proponowanych zmian odpowiada aktualnym wyzwaniom w zakresie świadczenia usług online na najwyższym poziomie.

Jednakże w naszej ocenie przyjęte rozwiązania powinny zostać wsparte o regulacje zapewniające odpowiedni standard tworzenia usług online, w szczególności w sferze publicznej.

Naszym zdaniem, brak takiej regulacji spowodował, że pozostałe rozwiązania w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania - nie były stosowane przez Państwa członkowskie w stopniu optymalnym również w kontekście transgranicznym.

Jednocześnie zauważamy, że projektowane propozycje będą stanowiły wyzwanie dla państw członkowskich, miast i pozostałych podmiotów publicznych, w szczególności:

  • wprowadzenie Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który w swoim założeniu ma stanowić niezależny - od dziś stosowanych - środek identyfikacji elektronicznej, do którego uznawania mają zostać zobowiązane podmioty prywatne ale także wszystkie podmioty publiczne oraz
  • wprowadzenie domniemania, że kwalifikowane elektroniczne poświadczenie atrybutów ma taki sam skutek prawny, jak legalnie wystawione poświadczenia w formie papierowej

-  wymagało będzie dużego przygotowania administracji samorządowych każdego szczebla organizacyjnym, prawnym ale także finansowym.

Dlatego też, proponujemy wprowadzenie rozwiązań pozwalających na dostosowanie się samorządu lokalnego do nowych obowiązków.

Na 9 stronach  pisma przedstawiamy zastrzeżenia, propozycje konkretnych rozwiązań oraz przepisów prawnych.

Naszą opinię zaprezentowaliśmy władzom krajowym ale będziemy też ww. zakresie aktywni na szczeblu UE w szczególności w ramach Komitetu Regionów.

Do pobrania


Sylwester Szczepaniak

Autor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..