Ogólne

Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego na temat żądań Poczty Polskiej


26 kwietnia 2020

Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców (informacji chronionych) podmiotowi nieuprawnionemu - czytamy w opinii prawnej sporządzonej przez Fundację Krakowski Instytut Prawa Karnego.

Dane wyborców (np. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) zawarte w spisie wyborców stanowią dane osobowe. Nigdy także nie budziło wątpliwości, że informacje te jako podstawowe dane osobowe podlegają ochronie prawnej zarówno na poziomie konstytucyjnym (art. 51 Konstytucji RP), jak i ustawowym. I jedynie na podstawie ustawy władze publiczne mogą udostępniać dane o obywatelach, a i to tylko w zakresie niezbędnym w demokratycznym państwie prawnym (art. 51 ust. 2 Konstytucji) - wskazano m.in. w opinii sporządzonej według stanu prawnego na dzień 23 kwietnia 2020 r.

Pełną treść opinii prezentujemy w załączeniu.

opinia prawna_spis wyborcow_udostępnienie (Kraków)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor