Ogólne

Opinia Unii Metropolii Polskich o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw w wersji przedstawionej przez Minister Rozwoju Regionalnego w dniu 26 marca 2013


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor