Ogólne

Opinia w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych


27 lipca 2020

Strona Samorządowa KWRiST docenia inicjatywę rządu przekazania 12 mld zł na zagrożone z powodu epidemii COVID-19 inwestycje samorządowe. Jednocześnie samorządowcy podkreślają, że tego typu rozwiązania powinny mieć charakter systemowy, zgodnie z założeniami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

22 lipca 2020 r. Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła stanowisko w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia FIL był przedmiotem dyskusji na lipcowym posiedzeniu KWRiST.

W swoim stanowisku Strona Samorządowa podkreśla, że inicjatywę rządu przekazania 12 mld zł na wsparcie zagrożonych inwestycji samorządowych, należy ocenić pozytywnie. „Decyzja ta przyczyni się do utrzymania tempa rozwoju Polski, co bez tego wsparcia byłoby niemożliwe, zarówno z powodu spowolnienia gospodarki jak i niezrekompensowanych samorządom ubytków w dochodach z podatku PIT” – czytamy w opinii.

Jednocześnie Strona Samorządowa KWRiST zwraca uwagę, że „niezbędne są głębsze zmiany w systemie finansów samorządowych, a podejmowane działania powinny mieć charakter systemowy, zgodnie z zapowiedziami zawartymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

W stanowisku Strony Samorządowej znalazły się także uwagi do proponowanego przez rząd, doraźnego wsparcia inwestycji samorządowych. Do najważniejszych „błędów” proponowanego przez rząd rozwiązania należy - w ocenie samorządowców – zaliczyć:

  • pominięcie w systemie wsparcia inwestycji samorządowych szczebla regionalnego,
  • nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu (średnio 7% planowanych wydatków majątkowych wobec 12% dla pozostałych gmin),
  • zaproponowanie bardzo niejednoznacznych kryteriów podziału drugiej transzy Funduszu, co de facto skutkuje całkowitą uznaniowością podejmowanych decyzji.

22.07.2020.KWRziST-opinia_FIL

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor