Ogólne

Opinia w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej


26 października 2012

Jednym z punktów pierwszego posiedzenia nowego zespołu stałego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - mianowicie Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich - był projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej.  Uzgodniono treść opinii o tym projekcie.

Opinia Zespołu KWRiST w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
Ogólne

Metryka sprawy

Przeczytaj również Cofnij