Ogólne

Organizacje samorządowe proszą premiera o pilne spotkanie


15 maja 2019

Prezesi sześciu organizacji miast, gmin, powiatów i województw, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne spotkanie dotyczące finansów samorządowych. Szczególne zaniepokojenie budzi zapowiadany ubytek dochodów z PIT, który minister finansów szacuje na ok. 5,2 mld zł rocznie w skali sektora. Drugi szczególnie niepokojący problem, to środki zabezpieczone w budżecie państwa na zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów. Nie pokrywają one wzrostu wynagrodzeń, nawet gdy nie uwzględniać dodatkowych kosztów, jakie wynikają z porozumienia między rządem a Sekcją Oświatową NSZZ „Solidarność”.

W załączeniu pełna treść listu do premiera.

List organizacji samorzadowych do Prezesa Rady Ministrów z 14 V 2019

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor