Patronaty

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Cofnij

5 grudnia 2022

Serdecznie zapraszamy na konferencję Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Konferencja odbędzie się w dniu 8.12.2022 na platformie Zoom, w godzinach 9.30- 14.15.

Organizatorami Konferencji jest WPiA Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Link do udziału w wydarzeniu bez potrzeby wcześniejszej rejestracji:

https://zoom.us/j/91793417511?pwd=K3VwZmZmWFkxRjFVMVBSWUgvcTBodz09 

 Program w załączeniu.

Patronatu konferencji udzielili:ABI Expert, Wolters Kluwer Polska, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych, Akademii Prawa Nowych Technologii UP

Komitet Organizacyjny

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

dr. hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

dr Marlena Sakowska-Baryła, IPNTiODO UŁa

dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz, prof. UŁ  

Do pobrania