Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej

Cofnij

13 lutego 2024

12 lutego spotkał się po raz pierwszy w 2024 r. Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W obradach – również po raz pierwszy – uczestniczyli nowi, powołani 31 stycznia 2024 r. przedstawiciele strony rządowej KWRiST.

Posiedzeniu Zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej współprzewodniczyli (ze strony rządowej) Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji oraz (ze strony samorządowej) Jan Maciej Czajkowski, ekspert Związku Miast Polskich. W spotkaniu Unię Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza reprezentował natomiast Sylwester Szczepaniak, koordynator Komisji i Zespołów UMP. 

Elektroniczny dowód osobisty

W krótkim, dwupunktowym porządku spotkania znalazł się – obok spraw różnych – projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego, który Zespół zaopiniował – po krótkiej dyskusji merytorycznej – pozytywnie (opinia pozytywna Zespołu). Opinię wiążącą, w imieniu Komisji Wspólnej zajmie na temat tego projektu Zespół ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli KWRiST.

W imieniu strony rządowej projekt rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego przedstawił Karol Szmaj, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w MSWiA. Dyrektor Karol Szmaj poinformował, że zasadniczym celem projektu jest konieczność uwzględnienia zmiany ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. – W projektowanym rozporządzeniu nie będą już określone wzory zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności. Pozostałe rozwiązania projektowanego rozporządzenia stanowią, co do zasady, powtórzenie regulacji obecnie obowiązujących – poinformował Karol Szmaj.

Natomiast w punkcie poświęconym „sprawom różnym” przedstawiciele strony samorządowej Zespołu wskazywali problemy, które w ich opinii powinny stać się przedmiotem dyskusji i prac na kolejnych posiedzeniach tego gremium. 

Podpis elektroniczny a prawo

Sylwester Szczepaniak zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania materii związanych z podpisywaniem dokumentów elektronicznych. Obecnie bowiem w tym zakresie panuje wiele rozwiązań, a nie wszystkie stosowane przez organy administracji samorządowej i rządowej są zgodne z prawem i mogą naruszać m.in. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich zaapelował też do przedstawicieli resortu cyfryzacji o przedstawienie – w najbliższym możliwym czasie – informacji na temat dalszego harmonogramu prac nad systemem doręczeń elektronicznych.

Obydwa wnioski zostały przez Zespół przyjęte do realizacji.

 

Foto: Luke Southern/Unsplash

 

  

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor