Ogólne

Pierwsze spotkanie rzeczników


16 czerwca 2012

Zainaugurowaliśmy cykl spotkań związanych z polityką informacyjną miast UMP, dialogiem i konsultacjami społecznymi oraz szeroko rozumianą edukacją poprzez kampanie społeczne.

Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów dotychczas koncentrowała się na palących kwestiach edukacji. 16 maja w Warszawie po raz pierwszy rozmawiano o mediach. Przyjechały osoby odpowiedzialne za politykę informacyjną w urzędach miejskich. Spotkanie miało głównie charakter zapoznawczy. Wymieniono doświadczenia co do roli rzeczników prasowych, umiejscowienia ich biur w strukturach urzędu, a także co do procesu przygotowania informacji przy zaangażowaniu jednostek miejskich oraz wydziałów "branżowych" w urzędach.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor