Patronaty

PIHRB stworzył ankietę dotyczącą biznesu i praw człowieka


25 czerwca 2021

PIHRB stworzył ankietę dotyczącą biznesu i praw człowieka. Może ją wypełnić każdy Polak i Polka. Link do ankiety znajdziesz tutaj

 

Obecnie Rząd pracuje nad 2. Krajowym Planem Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (2.KPD) na lata 2021 – 2024. Celem tego dokumentu jest zaplanowanie działań, które mogą wzmocnić poszanowanie praw człowieka przez biznes, w tym ochrony osób pracujących. Ważną częścią tego procesu są konsultacje społeczne, które rozpoczęły się z początkiem czerwca br. Każdy obywatel i każda obywatelka może zapoznać się z rządowym projektem 2.KPD, zabrać głos w konsultacjach i wskazać swoje priorytety. Link do rządowych konsultacji znajduje się pod adresem


 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/krajowy-plan-dzialania-na-rzecz-wdrazania-wytycznych-onz-dotyczacych-biznesu-i-praw-czlowieka-2017-2020

 

W ocenie Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu działania zawarte przez rząd w projekcie 2. Krajowego Planu Działań choć ważne, nie są wystarczające by poprawić poszanowanie praw człowieka w kontekście biznesu. Dlatego też Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (www.pihrb.org) opracował ogólnopolską anonimową ankietę, która w uproszczonej formie zawiera najważniejsze tematy z propozycji rządowej a także własne rekomendacje, które chce poddać pod głosowanie Polek i Polaków. Ankieta znajduje się pod linkiem: Ankieta_2. KPD

 

Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ankiety dot. 2. KPD i zachęcenia innych do tego samego.

UWAGA! Ankieta otwarta jest do 30 czerwca 2021!

 

Więcej informacji: 

Beata Faracik, Prezeska PIHRB 
[email protected]