Ogólne

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do UMP


22 kwietnia 2017

Środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie jedynie porządku prawnego, ale także podstaw demokracji - stwierdził rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich.

Dziękując za przesłanie mu ekspertyzy prof. Huberta Izdebskiego, doradcy Unii Metropolii Polskich, pod tytułem „Limitowanie kadencji władz publicznych w świetle Konstytucji RP”, Adam Bodnar napisał:

Ta zwięzła i rzetelna analiza stworzona przez autorytet, jakim jest prof. Izdebski ma niepodważalne znaczenie prawne. Cieszę się, że tak wybitny specjalista zdecydował się wspólnie  Państwa organizacją zabrać głos w tej niełatwej dyskusji.W pełni podzielam obawy profesora przedstawione w tejże ekspertyzie i rozumiem motywy jej wydania. Chociaż kolejne systematycznie przedstawiane stanowiska ekspertów polskich i zagranicznych są przez władze ignorowane, uważam, że właśnie w dobie obecnego kryzysu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego i kolejnych organów konstytucyjnych środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straży nie jedynie porządku prawnego, ale także podstaw demokracji. Każdy kolejny głos, każdy kolejny sprzeciw są niezwykle istotne, bo pokazują, że nie ma zgody w społeczeństwie na łamanie zasad państwa prawa, a ład konstytucyjny dla każdego z nas jest jedna z naj wyższych wartości.Liczę na to, ze Państwa głos zostanie usłyszany i odpowiednio potraktowany.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor