Z naszych miast

Pomoc miast dla branży gastronomicznej


29 stycznia 2021

Władze największych miast wychodzą na przeciw potrzebom restauratorów i oferują programy pomocowe. Znacząco obniżają stawki najmu przedsiębiorcom wynajmującym lokale od miast. 

Restauracje z trudem dźwignęły się po pierwszym kryzysie. Rządowe rozporządzenie z kolejnymi obostrzeniami praktycznie wyłączyło branżę gastronomiczną.

 – Restauratorzy to grupa przedsiębiorców, których najbardziej dotkliwie dotyczą ograniczenia handlu i usług związane ze stanem epidemii. Ogromnym obciążeniem dla nich są stałe opłaty i niezależne od niskich lub nawet zerowych obrotów koszty, z którymi muszą się mierzyć. Dlatego natychmiast po przyjęciu przez rząd regulacji prawnej, która umożliwia zwolnienie i odroczenie opłat za sprzedaż alkoholu, występuję z wnioskiem do Rady Miasta Lublin o przyjęcie korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania – mówi Krzysztof ŻukPrezydent Miasta Lublin.

Dobra wiadomość dla restauratorów. W Katowicach zwolnimy ich z opłaty koncesyjnej za rok 2021. Apelowałem o taką możliwość u Premiera RP i jestem wdzięczny, że Pan Premier pozytywnie się do tej kwestii ustosunkował. Dziękuje też radnemu Jarosławowi Makowskiemu za inicjatywę w procesie wdrożenia rozwiązań w tym zakresie oraz wszystkim szefom wszystkich klubów Rady Miasta za działanie ponad politycznymi podziałami na rzecz naszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że restauratorzy są w trudnej sytuacji i dlatego wierzę, że takie działanie będzie dla nich pomocne w tym niełatwym czasie – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

W Szczecinie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zwrot części pieniędzy. Możliwość takiej pomocy pojawiła się dopiero wraz z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, „Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dn. 25.01. br. Warto podkreślić, że zmiany w ustawie są efektem postulatów ze strony samorządów, które apelowały w tej sprawie do rządzących.

W Gdańsku przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych na terenie miasta zostają zwolnieni z konieczności opłacenia I raty należnej w 2021 roku (za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży). Ci, którzy już taką opłatę wnieśli będą mogli wnioskować o zwrot kosztów poniesionych na poczet pierwszej raty. Utrzymanie miejsc pracy w obecnej sytuacji jest naszym priorytetem. – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Źródło: www.media.gdansk.pl, www.lublin.euwww.katowice.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor