Ogólne

Postulaty UMP dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w czasie epidemii COVID-19


14 maja 2020

Postulaty Unii Metropolii Polskich dotyczące koniecznych zmian w przepisach regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy wprowadzić ze względu na stan epidemii COVID-19

14.05.2020. postulaty UMP w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w casie COVID-19

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor