Patronaty

„Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”

Cofnij

19 maja 2023

16 czerwca w Orientarium Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi odbędzie się konferencja „Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”. Organizatorami konferencji są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytet Łódzki i Miasto Łódź. Podczas wydarzenia zostanie wręczona nagroda im. Jerzego Regulskiego.

Potrzeba zmian w samorządzie

Organizatorzy chcą, by wydarzenie stało się platformą dyskusji nad kondycją i warunkami, w których funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestnicy zastanowią się, nad aktualnym stanem samorządności. Wydarzenie ma być przestrzenią do wymiany opinii ma temat przyszłości i pożądanymi kierunkami rozwoju samorządu. Tematy debaty to między innymi kondycja finansowa JST, problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym czy płaszczyzna ustrojowa samorządu w Polsce.

Stan samorządności i postrzeganie samorządu w Polsce.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania postrzegania samorządu przez obywateli, które przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ważnym elementem wydarzenia będzie także prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad nim już trwają i w najbliższym czasie ukażą się w formie publikacji.
U progu kadencji samorządu organizatorzy wydarzenia chcą pobudzać dyskusję nad konkretnymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania samorządu.

Samorząd i ład przestrzenny

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji będzie ład przestrzenny widziany
z perspektywy jednostek samorządowych. Jakich zmian potrzeba by samorządowcy mogli efektywnie kształtować ład przestrzenny? Nad tym zagadnieniem zastanowią się akademicy i członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich, którego członkiem był patron Fundacji, profesor Jerzy Regulski – lider odbudowy samorządów lokalnych
w Polsce i autor reformy samorządowej z 1990 roku, a jednocześnie naukowiec zajmujący się urbanistyką.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Działanie na rzecz samorządności i dbałość o ład przestrzenny łączy w sobie Nagroda im. Jerzego Regulskiego, która zostanie przyznana podczas konferencji. Obecnie przyznawana jest w dwóch kategoriach – wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nominowanych do Nagrody zgłasza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

 

W załączeniu PROGRAM i KARTA ZGŁOSZENIA

Do pobrania