Z naszych miast

Poznań przeciw dyskryminacji i przemocy


10 czerwca 2020

Poznań przeznaczyło 100 tys. zł na działania edukacyjne dla kadry pedagogicznej zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności. Chodzi o warsztaty i szkolenia, które zwiększą wiedzę i kompetencje osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

By wybrać najlepsze oferty, ogłoszono otwarty konkurs, na który wpłynęło 12 ofert. Aż 11 otrzymało pozytywną ocenę i bardzo wysoką punktację. Po analizie ofert wybrano trzy najwyżej ocenione propozycje.

- Dofinansowane projekty wynikają z bieżącej diagnozy potrzeb nauczycielek i nauczycieli, pedagożek i pedagogów - podkreśla Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. polityki równościowej. -  To osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą sygnalizowały nam konieczność szkoleń, warsztatów czy organizacji spotkań dotyczących wymiany dobrych praktyk w zakresie edukacji równościowej. Wybrane propozycje uczą jak wspierać dzieci narażone na dyskryminację oraz jak pracować z grupą, by wzmacniać postawy szacunku i akceptacji wobec każdego człowieka.

Pierwszy zwycięski projekt to propozycja Fundacji FIONA: "Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani". Dotyczy pracy z uczniami neuroróżnorodnymi - np. dziećmi w spektrum autyzmu.

Projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich zostaną szczegółowo określone potrzeby nauczycieli, uczących dzieci neuroróżnorodne. Następnie na ich podstawie opracowana zostanie broszura informacyjna dla osób, które uczą dzieci w spektrum autyzmu. Trzecim etapem będzie e-konferencja prezentująca najlepsze praktyki. Ich zastosowanie pozwoli na przeciwdziałanie systemowej dyskryminacji tej grupy osób.

Z tego projektu będzie mogło skorzystać minimum 200 osób - to nauczyciele uczący dzieci lub młodzież ze spektrum autyzmu, pedagodzy i psycholodzy pracujący w placówkach edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych. Miasto dofinansowuje go kwotą 24,9 tys. zł.

Druga dofinansowana propozycja została przygotowana przez Stowarzyszenie Grupa Stonewall. Zaplanowano w niej: wykład otwarty dotyczący przeciwdziałania homofobii i transfobii, szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych "Homofobia i jej konsekwencje dla dzieci i młodzieży. Metody przeciwdziałania na terenie szkoły" oraz warsztat antydyskryminacyjny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w placówkach oświatowych.

Z propozycji może skorzystać min. 50 osób - pedagogów i nauczycieli. Miasto wsparło projekt kwotą 23,4 tys. zł.

Trzeci najwyżej oceniony projekt zgłosiła Fundacja Rozwoju Motylarnia, która zaplanowała dla nauczycieli, pedagogów i specjalistów cały cykl warsztatów anydyskryminacyjnych. Dotyczyć będą m.in. porozumienia bez przemocy, radzenia sobie ze złością oraz technik pracy z grupą w kontekście problematyki dyskryminacji i przemocy.

Z warsztatów będzie mogło skorzystać około 30 osób - to kadra pedagogiczna placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, osób pełniących zadania kuratorów rodzinnych, a także innych specjalistek i specjalistów bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą. Miasto dofinansowało projekt kwotą 51,65 tys. zł.

Rekrutacja na poszczególne szkolenia, warsztaty, wykłady czy konferencje prowadzona będzie przez organizacje, które otrzymały granty. Zapisywać mogą się wszyscy pracujący z dziećmi i młodzieżą w ramach zarówno edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Źródło: www.poznan.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor