Z naszych miast

Poznański pakiet dla mobilności


17 sierpnia 2020

Pakiet dla mobilności ma zapewnić mieszkańcom jak najlepszą alternatywę przy wyborze środka transportu, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest reakcją na ograniczenia i konieczność wprowadzenia zmian w związku z Covid-19, gdyż epidemia wciąż nie ustępuje. Założenia pakietu przedstawione zostały w maju. Czas na pierwsze podsumowanie.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego, czyli zwiększenie przestrzeni do przemieszczania się pieszych i rowerzystów, a także przyspieszenie przejazdów komunikacją publiczną. To ważne tym bardziej, że wiele osób porusza się po Poznaniu pieszo lub rowerami. Pierwsze zmiany w infrastrukturze drogowej miasta zostały już wprowadzone, kolejne będą wdrożone wkrótce.

Komunikacja publiczna

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom przejazdy na wielu liniach autobusowych trwają krócej, a tym samym pasażerowie mniej czasu spędzają w pojazdach. Zwiększa się nie tylko płynność ruchu, ale także punktualność autobusów i tramwajów.

Jednym z rozwiązań, które już zdały egzamin, jest buspas na ul. Garbary. Dzięki niemu pojazdy komunikacji miejskiej mogą szybciej przemieszczać się pomiędzy północnymi a południowymi (i wschodnimi) częściami miasta. Po buspasie mogą jeździć m. in. rowerzyści, co zwiększa atrakcyjność tego środka transportu. Piesi mają do swojej dyspozycji szerszy chodnik. Dla kierowców natomiast wybudowany został dodatkowy pas jezdni na ul. Jana Pawła II w rejonie ronda Śródka, dzięki któremu znacznie poprawiła się przepustowość i sprawniej można przejechać w kierunku ul. Baraniaka i ronda Rataje.

Głogowska dla wszystkich

W tym roku planowane jest również wprowadzenie zmian na ul. Głogowskiej. Analizy dotyczące tej ulicy prowadzone były w zeszłym roku. Mierzone były przepływy samochodów, pieszych, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej. Badania prowadzono w różne dni tygodnia, o różnych porach, w tym także podczas odbywających się imprez targowych.

W ramach wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania wdrożone zostaną m.in. zmiany organizacji ruchu na ul. Głogowskiej, na odcinku od ul. Potockiej do parku Wilsona. W obu kierunkach, obok wydzielonego torowiska tramwajowego, wyznaczony będzie jeden pas dla ruchu ogólnego pojazdów oraz pas rowerowy (w kierunku do centrum - za skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego, w kierunku Górczyna - za skrzyżowaniem z ul. Berwińskiego). Prawy pas przed ul. Stablewskiego służyć będzie wyłącznie do ruchu rowerowego na wprost, natomiast prawy pas przed ul. Berwińskiego - do ruchu rowerowego na wprost oraz do skrętu pojazdów w prawo. Powyższe zmiany mają poprawić bezpieczeństwo ruchu, ograniczyć przypadki blokowania przejazdu, zapewnić płynny ruch komunikacji publicznej oraz wprowadzić infrastrukturę dla rowerzystów.

Rowerzyści

Coraz więcej poznaniaków korzysta z rowerów, własnych lub miejskich, w codziennych podróżach. Z myślą o nich powstaje nowa infrastruktura.

Do jazdy na rowerze mają zachęcić m. in. kontraruch rowerowy na ulicy Sienkiewicza, kontrapasy na Kościuszki (pomiędzy ul. Ratajczaka, a Świętym Marcinem - zgodnie z planem zostaną wprowadzone jesienią) i Taylora (trwa projektowanie).

Na ulicy Kościuszki, na wysokości Starego Browaru, część jezdni została przeznaczona dla rowerzystów. Dzięki temu cykliści zyskali możliwość płynnego przejazdu na tym odcinku ulicy. Jako że obowiązuje jazda na suwak, a wygrodzenie jezdni jest miejscowe, zmiana nie powinna wpłynąć na przejazd samochodami.

Piesi

Piesi skorzystają ze zmian na wielu ulicach w śródmieściu. Po przebudowie część ul. Kwiatowej (od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki) stanie się deptakiem. Wykonanie prac planowane jest na jesień. Na pozostałej części ul. Kwiatowej miejsca postojowe dla samochodów zostaną wyznaczone na jezdni. Podobne rozwiązania mają być wprowadzone na ulicach: Łąkowej i Karmelickiej.

W rejonie ulic Małe Garbary, Garbary, Zielonej, Lewandowskiej i Al. Marcinkowskiego planowane jest wyznaczenie strefy zamieszkania. Zgodnie z jej zasadami pojazdy, które mogą wjechać na uliczki przy Starym Rynku będą mogły poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, parkowanie będzie tylko w wyznaczonych miejscach, a piesi będą mogli przekraczać jezdnię na całej jej długości.

Źródło: www.poznan.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor