Media

Prawo.pl: Spisy nie wystarczą, samorządy chcą wiedzieć, ilu rzeczywiście mają mieszkańców

Cofnij

22 grudnia 2022

Zdaniem samorządów należy opracować nowe regulacje dotyczące ewidencji ludności, bo mają one wpływ na wiele dziedzin funkcjonowania gmin i miast. Choć istnieje obowiązek meldunkowy, to za jego niedopełnienie nie ma żadnej sankcji. Podatek od mieszkańca może trafić nie tam, gdzie on faktycznie mieszka, ale gdzie jest zameldowany, lub odwrotnie. Gruntowne zmiany niosą jednak wiele niebezpieczeństw.

 

Temat wywołali samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Wskazują, że obecny stan prawny rodzi wiele problemów w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Ich zdaniem, konieczne jest opracowanie i przyjęcie regulacji prawnych normujących zasady postępowania w kwestiach dotyczących ewidencji ludności i m.in. ujednolicenia pojęcia miejsca zamieszkania z faktycznym pobytem osoby w danej miejscowości. Chcą mieć narzędzia, które umożliwią samorządom ustalanie rzeczywistej liczby mieszkańców. A to usprawniłyby – jak wskazują prowadzenie gospodarki finansowej.

(...) Sylwester Szczepaniak, koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city biura Unii Metropolii Polskich stoi na stanowisku, że dyskusja na temat ujednolicenia pojęć dotyczących określenia przebywania osób jest wskazana. Zasadne jest w tym zakresie prowadzenie analiz oraz prac koncepcyjnych, które ostatecznie mogą doprowadzić do przyjęcia projektu założeń aktu prawnego.

- Obecnie wiele ustaw posługuje się różnymi pojęciami opisując de facto mieszańca gminy, lub też to samo pojęcie jest używane w różnych kontekstach. Ten stan czasami powoduje wątpliwości prawne i trudności w stosowaniu przepisów. Jednocześnie trudno wprowadzić proste rozwiązania w tym zakresie z uwagi na liczne powiązania pomiędzy aktami prawnymi, które wymagają przeanalizowania – zwraca uwagę Sylwester Szczepaniak. A jest to kilkuset aktów prawnych.   

Podkreśla, że należy mieć przy tym na uwadze stałą informatyzację prawa, zwiększającą się liczbę rejestrów publicznych oraz wykorzystywanych w administracji systemów teleinformatycznych (choćby przygotowywany Centralny Rejestr Wyborczy). Powoduje, to że pojęcia, definicje lub określenia stosowane w prawie powinny być precyzyjne oraz aby pozwalały na łącznie i wymianę informacji pomiędzy rożnymi systemami teleinformatycznym.

- Poprawienie prawa w tym zakresie na pewno zwiększy interoperacyjność systemów i efektywność w realizacji zadań publicznych – wskazuje Sylwester Szczepaniak.  

 
Więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/samorzad/samorzadowcy-postuluja-zmiany-w-ewidencji-ludnosci,518941.html

Foto: freestock/Unsplash

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..