Ogólne

Prezesi UMP i ZMP apelują do Premiera w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego


23 marca 2020

Aby zapobiec kryzysowi finansów samorządowych i niewypłacalności JST, w szczególności miast, Prezesi UMP i ZMP apelują do rządu o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej samorządom ubytek dochodów, który będzie efektem epidemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego.

- Samorządy, w szczególności miasta, chcą aktywnie włączyć się w realizację pakietu antykryzysowego. Miasta już ponoszą koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii. Wspomagając działania Rządu RP w walce z koronawirusem - na własny koszt - wprowadzamy działania, które minimalizują ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa - czytamy w skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego piśmie.

Jednocześnie Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich oraz Zygmunt Frankiewicz, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich wskazują, że realizacja przygotowanego przez rząd pakietu antykryzysowego (w szczególności jego dwóch filarów: finansowania przedsiębiorstw oraz programu inwestycji publicznych) nie będzie możliwa bez stabilnych finansów sektora samorządowego.

W ocenie Prezesów UMP i ZMP mechanizm rekompensujący ubytki w dochodach JST powinien zakładać działania:

  • wprowadzenie części rekompensującej subwencji ogólnej, pokrywającej na bieżąco ubytki w dochodach własnych JST, spowodowanych następstwami epidemii;
  • zawieszenie, do końca roku 2023 wpłat JST do budżetu państwa w ramach systemu wyrównawczego (tzw. janosikowe);
  • zawieszenie do 2023 roku działania przepisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia JST);
  • wprowadzenie rekompensaty z budżetu państwa za rosnące koszty funkcjonowania niewydolnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy ustawowej blokadzie poziomu opłat.

 

UMP.ZMP.Tarcza antykryzysowa dla samorządów - Pismo T.Truskolaski i Z.Frankiewicz

UMP.ZMP.Tarcza antykryzysowa dla samorządów - propozycje zmian legislacyjnych

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor