Ogólne

Prezydent Andrzej Duda przyjął przedstawicieli samorządów


25 maja 2017

Spotkanie odbyło się 23 maja 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, z inicjatywy organizacji samorządowych, które wystąpiły z propozycją przedyskutowania najistotniejszych spraw legislacyjnych. W dwugodzinnym spotkaniu wzięli udział:

  • Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
  • Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich,
  • Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich,
  • Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP,
  • Krzysztof Żuk, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich,
  • Stanisław Bodys, wiceprzewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

Prezydentowi przedstawiono problemy dotyczące:

  1. ograniczenia podstawowych praw obywatelskich, w tym gwarantowanych w Konstytucji praw wyborczych,
  2. centralizacji: odbierania kompetencji samorządom lokalnym i regionalnym, ograniczania wpływu mieszkańców na sprawy lokalne i regionalne,
  3. osłabiania finansów samorządowych, wbrew Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  4. obszarów metropolitalnych.

Strona samorządowa podziękowała prezydentowi za jego udział w debacie na temat wstecznego działania ewentualnego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co przyczyniło się do powodzenia starań o wycofanie tego zamiaru.

Odnosząc się do problemu kadencyjności, prezydent Duda wykluczył możliwość wprowadzania nowych przepisów jako działających wstecz, jak również ewentualność skracania kadencji organów, których czas pełnienia funkcji jest określony w Konstytucji.

Wśród zagadnień dotyczących centralizacji spraw publicznych w państwie, samorządowcy wskazali m.in.:

- pozbawianie gmin samodzielności w kształtowaniu sieci szkół w związku z reformą edukacji,

- zapowiedź pozbawienia powiatów wpływu na administrację pracy i nadzór budowlany,

- odebranie województwom ośrodków doradztwa rolniczego i wpływu na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Przedstawiając sytuację finansową samorządów zwrócono uwagę na kolejne ubytki w dochodach JST oraz na resortowy projekt zmian ustawowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który nie uwzględnia postulatów samorządowej i jeszcze pogarsza zły wzór określający indywidualny limit zadłużenia JST. Prezes ZMP przekazał projekt pakietu ustaw stabilizujących finanse samorządowe.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział utworzenie zespołu kodyfikacyjnego ds. przeglądu prawa samorządowego, a także dalsze spotkania ze stroną samorządową. Wyraził też nadzieję na współpracę przedstawicieli samorządów przy formułowaniu pytań dotyczących finansów publicznych i samorządu terytorialnego w zapowiadanym referendum konstytucyjnym.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor