Ogólne

Prezydent Gdańska pisze do Premiera


16 grudnia 2019

W związku z przyjętymi w 2019 r. przez rząd regulacjami prawnymi, skutkującymi ograniczeniem dochodów i zwiększeniem wydatków, zwracam się z prośbą o podjęcie działań rekompensujących samorządom poniesione straty. - czytamy w piśmie Aleksandry Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska zwraca uwagę, że wypracowanie zasad rekompensowania jst utraconych decyzjami rządu dochodów jest konieczne. „W przeciwnym razie samorządy utracą zdolność do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców, m.in. w obszarze edukacji, kultury, ochrony środowiska, transportu publicznego, sportu czy pomocy społecznej”.

Podjęte przez rząd decyzje mają także bezpośredni wpływ na możliwość realizacji przez samorząd nowych, niezbędnych, oczekiwanych i ze wszak miar pożądanych inwestycji. Pogorszenie sytuacji finansowej samorządów powoduje rezygnację z realizacji już zaplanowanych inwestycji, a dla wielu innych oznaczać będzie odsunięcie w czasie.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o podjęcie działań legislacyjnych w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego, co najmniej przywracających ich potencjał dochodowy, który pozwoliłby na wyrównanie dotychczas poniesionego uszczerbku finansowego. Wierzę, że w 30 rocznicę powstania samorządności w Polsce po partnersku wypracujemy zasady!” - czytamy w liście.

Pismo Prezydent Gdańska do Premiera Morawieckiego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor