Ogólne

Projekt ustawy o pomorskiej metropolii z poparciem senackich komisji


31 lipca 2020

30 lipca, był ważnym dniem dla Pomorza. Senackie Komisje Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej debatowały nad projektem ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. Inicjatywę poparło 24 senatorów, dwóch wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych nie było.

- Z zazdrością obserwujemy, jak już od prawie trzech lat działa pilotaż metropolii na Śląsku. Różnica między nami a Śląskiem jest taka, że tam mają do tego narzędzia. My, poza narzędziami związanymi ze Zintegrowanym Inwestycjami Terytorialnym, czyli częścią budżetu Regionalnych Programów Operacyjnych z budżetów unijnych, którymi możemy zarządzać, narzędzi po prostu nie mamy. Jesteśmy metropolią de facto - teraz potrzebujemy być metropolią de iure – mówiła na posiedzeniu połączonych komisji Senatu Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Czy projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego ma realną szansę stać się ustawą? Patrząc jak głosowali senatorowie senackich Komisji Ustawodawczej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wydaje się, że tak. Projekt poparli bowiem nie tylko senatorowie Koalicji Obywatelskiej, ale także Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywną opinię na temat projektu ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego przedstawiło na czwartkowym posiedzeniu połączonych komisji Senatu Ministerstwo Rozwoju. – Resort pozytywnie opiniuje projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego, a zgłaszane przez Ministerstwo Rozwoju poprawki do tego projektu zostały już skonsumowane – mówił przedstawiciel ministerstwa. Natomiast w przekazanej Senatowi opinii tego resortu dotyczącej projektu ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego czytamy m.in. „Ministerstwo Rozwoju dostrzega korzyści mogące płynąć z utworzenia związku metropolitalnego dla poszczególnych gmin w nich partycypujących, ale przede wszystkim dla całego regionu. Silne powiązania funkcjonalne dużych ośrodków miejskich województwa pomorskiego oraz skala ich oddziaływania na ośrodki satelickie aglomeracji śródmiejskiej uzasadniają podjęcie prac nad przedmiotowym projektem ustawy, zmierzającej do powołania podmiotu odpowiedzialnego za koordynację tych polityk, których znaczenie najsilniej wykracza poza granice administracyjne poszczególnych gmin”.

[embed]https://youtu.be/HuXxXspgU4w[/embed]

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senator Krzysztof Kwiatkowski (niezrzeszony) podkreślił, że związki metropolitalne w sposób szczególny służą mieszkańcom mniejszych miast i gmin. Dodał, że doskonałym tego przykładem jest Metropolia Śląska, która - jak wskazał - w ciągu trzech lat swojego funkcjonowania zwiększyła swój budżet trzykrotnie. - Nie dlatego, że dostawała więcej pieniędzy z budżetu państwa - one są prawie dokładnie na tym samym poziomie - tylko dlatego, że związek metropolitalny działa tak dobrze, że sami samorządowcy, poszczególne rady gmin - podejmowali decyzje o zwiększeniu budżetu związku metropolitalnego, głownie poprzez wykupowanie dodatkowych usług komunikacyjnych – mówił Senator Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej wyraził także nadzieję, że Sejm jak najszybciej rozpocznie procedowanie ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego, jak i łódzkiej ustawy metropolitalnej. – Ustawa metropolitalna dla województwa łódzkiego już od pół roku zalega w Sejmie – zakończył swoje wystąpienie Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu.

W czwartkowym posiedzeniu uczestniczyła także delegacja reprezentująca wszystkie 57 pomorskich samorządów, należących do Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot - stowarzyszenia utworzonego oddolnie w 2011 roku z inicjatywy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W Senacie pomorskie samorządy w imieniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S) reprezentowali:

  • Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, Prezes Rady OMG-G-S;
  • Mieczysław Gołuński, Burmistrz Kartuz;
  • Mirosław Chyła, Burmistrz Pelplina;
  • Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański.

Celem przedstawicieli Pomorza było m.in. przekonanie senatorów, że - wbrew obiegowym opiniom - metropolia nie jest mechanizmem, który służy interesom dużych miast kosztem mniejszych gmin, a wręcz przeciwnie.

- Nie należy się obawiać, iż mniejsze miejscowości stracą finansowo będąc w metropolii, bowiem w przypadku np. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot to właśnie one skorzystały - Władysławowo liczące 15 tys. mieszkańców w budżecie unijnym 2014-2020 otrzymało 862 zł na mieszkańca, kolejne miejsca zajmują Kartuzy i Stegna, następne Gdynia, a dopiero na kolejnym, piątym miejscu jest Gdańsk – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.

Z kolei Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański wskazywała, że powołanie metropolii dla województwa pomorskiego metropolia pozwoliłoby na ominięcie całego szeregu problemów prawnych. - Metropolia pozwoliłaby na spełnienie oczekiwań mieszkańców. Przykładowo stworzenie Zintegrowanego Transportu Publicznego, spowoduje, że komunikacja w mniejszych gminach będzie mogła funkcjonować na takim poziomie, jak w miastach - a więc zapewniać swobodny dostęp mieszkańców do edukacji, miejsc pracy, kultury czy sportu – wskazywała Wójt Pruszcza Gdańskiego.

O korzyściach z utworzenia pomorskiej metropolii mówi także w Senacie Mieczysław Gołuński, Burmistrz Kartuz. - Jesteśmy 34-tysięczną gminą położoną o 30 km od Trójmiasta. Posiadamy 205 kilometry kwadratowe powierzchni, z czego ponad 50 to lasy i jeziora. Nie mamy więc szansy na rozwój przemysłu. Jesteśmy integralnie związani z Trójmiastem - tu jeździmy do pracy - powiedział Mieczysław Gołuński. - Metropolia to właśnie dla nas szczególna szansa. To budowa wspólnych sieci dróg i inwestycji, które przybliżają nas do możliwości jak najszybszego dotarcia do całego Trójmiasta. Małe samorządy same sobie nie poradzą. Stąd nasza determinacja - wszyscy deklarujemy przystąpić do Związku Metropolitalnego – dodawał Burmistrz Kartuz.

Czwartkowe głosowanie w senackich Komisjach oznacza, że projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego będzie dalej procedowany. Najprawdopodobniej już we wrześniu trafi on pod obrady Senatu, a jeżeli zyska akceptację większości senatorów – zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.

Projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor