Aktualności

Przedstawiciele UMP i ZMP na posiedzeniu Komisji ONZ

Cofnij

4 października 2022

W San Marino trwa czterodniowa sesja Komitetu ds. Rozwoju Miast, Mieszkalnictwa i Zarządzania Przestrzennego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), której tematem są wyzwania stojące obecnie przed miastami. Podczas wtorkowego panelu dyrektorzy Biur: Tomasz Fijołek (Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza) i Andrzej Porawski (Związek Miast Polskich) przedstawili doświadczenia i potrzeby miast polskich, które przyjęły najwięcej uchodźców z Ukrainy i objęły zróżnicowanymi formami pomocy miasta ukraińskie.

W sesji bierze udział przedstawicielka właściwego ministerstwa z Polski (MRiT), a jako pokłosie sukcesu stoiska ZMP i UMP podczas WUF 11 (World Urban Forum) w Katowicach zaproszeni zostali także przedstawiciele obu naszych organizacji. Udział w sesji biorą dyrektorzy Biur: Andrzej Porawski (ZMP) i Tomasz Fijołek (UMP).

W pierwszym dniu została formalnie przyjęta wcześniej przedstawiona deklaracja pod roboczym tytułem Zasady zrównoważonego i włączającego planowania miast i projektowania architektury, po wprowa­dzeniu kilku zgłoszonych na miejscu poprawek (https://unece.org/hlm/documents/2022/10/san-marino-declaration-revised-and-adopted).

W kolejnych dniach przedmiotem obrad będą różne aspekty wyzwań, jakie stanęły przed europejskimi miastami (obecni są też przedstawiciele państw Azji środkowej) najpierw w wyniku pandemii, a następnie fali uchodźców z bestialsko napadniętej Ukrainy.

W drugim dniu obrad szczególnym wydarzeniem był wykład sir Normana Fostera, słynnego angielskiego architekta i urbanisty, autora m.in. centrum biurowego Metropolitan przy Placu Piłsudskiego w Warszawie, pt. Lectio Magistralis. Lord Foster podkreślił w nim podstawowe dla urbanistyki znaczenie master-planu (u nas oczekiwanego z nadzieją planu ogólnego, ale rozumianego przez Fostera także jako planu dla istotnej części miasta), który powinien uwzględniać i wyrażać „DNA miasta”. Podkreślał przy tym wiodącą rolę kobiet w wielu procesach konsultacji społecznych planów przestrzennych w różnych częściach świata – nazwał je „kreatywną siłą napędową (creative driving force)” tych procesów. Jako urbanista i dopiero potem architekt podkreślił, że kardynalną zasadą planowania przestrzeni miejskiej jest: „budynek jest zawsze drugorzędny wobec krajobrazu (building is always secondary to the landscape)”. Podawał liczne przykłady, dobrze wspominając m.in. współpracę z burmistrzem Barcelony w latach 1982-1997 (także szefem CEMR – przyp. red.) Pasqualem Maragall’em, który zmieniał przed olimpiadą (1992) oblicze miasta, zawsze pamiętając o zachowaniu jego ducha. Mówiąc potem o tym, że często planowanie zmian w mieście jest odpowiedzią na kryzys, zaznaczył, że trzeba najpierw dobrze określić potrzeby lokalne i dopiero na tej podstawie budować strategię tej odpowiedzi.

Podczas drugiego dnia w panelu poświęconym pilnym wyzwaniom, jakie dziś stoją przed miastami w Europie, dominował temat przyjmowania i integracji uchodźców wojennych z Ukrainy. Po prezentacjach dotyczących sytuacji w Mołdowie i Rumunii głos zabrali przedstawiciele Polski: Andrzej Porawski (ZMP) nakreślił ogólny obraz sytuacji w tym zakresie, z uwzględnieniem także bezpośredniej pomocy naszych miast swoim miastom partnerskim w Ukrainie. Tomasz Fijołek przedstawił wnioski z raportów dotyczących pobytu mieszkańców Ukrainy w Polsce. Fundacja prowadzi badania w tym obszarze od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Wspomniał również o Białej Księdze - dokumencie wypracowanym podczas Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu w maju tego roku.

Na prośbę organizatorów Związek Miast Polskich wysłał do miast członkowskich przygotowaną przez UNECEankietę, na którą odpowiedziały: Elbląg, Inowrocław, Jarosław, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Stary Sącz i Tychy, dając dobry przegląd sytuacji w miastach różnej wielkości.

Do pobrania