Ogólne

Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich w Komitecie Regionów


5 września 2019

Jednym z punktów posiedzenia Rady Unii Metropolii Polskich, które odbyło się 31 sierpnia 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, było wyznaczenie przedstawicieli UMP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Funkcję tę będą pełnić: Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Zastępcami członków w Komitecie Regionów zostali: Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezes Zarządu UMP.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor