Ogólne

Przegląd Technologiczny: Systemy wsparcia ochrony sygnalistów


4 października 2021

Miasta przygotowują się do wdrożenia w swoich urzędach sygnalistów. W ostatnim tygodniu odbył się „8 Przegląd Technologiczny: Systemy wsparcia ochrony sygnalistów”, podczas którego przedstawiono rozwiązania teleinformatyczne. Ich zadanie to wsparcie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości w postaci elektronicznej, z zachowaniem anonimowości i poufności informacji o zgłaszającym.

- Chociaż nadal nie znamy projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy w sprawie sygnalistów[1], to przepisy unijne określają co najmniej minimalne wymagania w tym zakresie wskazując m.in. jakie rozwiązania są zobowiązane wdrożyć m.in. jednostki samorządu terytorialnego, aby zagwarantować osobom zgłaszającym naruszenie prawa np. anonimowość. Przegląd Technologiczny służy właśnie zaprezentowaniu istniejących na rynku w tym zakresie rozwiązań informatycznych – mówiła Dorota Bąbiak – Kowalska, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Biura UMP.

W części merytorycznej Przeglądu, prowadzonej przez Sylwestra Szczepaniaka, Koordynatora ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Smart City UMP, swoje produkty zaprezentowali SpecFile Project Sp. z o.o., Red Ocean sp. zo.o., WhistleB, Deviniti Sp. z o.o, Blunovation Sp. z o.o., Esignaller. Pokazane rozwiązania wspierają obsługę zgłoszeń w postaci elektronicznej - z zachowaniem anonimowości i poufności informacji o zgłaszającym nieprawidłowości. Jednocześnie zapewniają one osobom odpowiedzialnym za obsługę zgłoszeń pracę w bezpiecznym środowisku informatycznym. Rozwiązania zawierały komponenty statystyczne i ewidencyjne, a część z nich pozwalała na nieewidencjonowanie w systemie zgłoszeń pochodzących z innych niż elektroniczne kanałów np. telefoniczne, czy w formie listu papierowego.

Przeglądy Technologiczne

Cykliczne spotkania organizowane przez m.st. Warszawę spotykają się ze sporym zainteresowaniem. Stwarzają one możliwość nawiązania wzajemnych relacji między firmami i urzędem, porozmawiania o konkretnych rozwiązaniach, z których samorządy mogłyby skorzystać. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miast.

- Przeglądy Technologiczne to jest forum dialogu, połączenie pomiędzy urzędnikami samorządowymi, a światem biznesu, firmami, czy startupami dające możliwość dyskusji o potrzebach urzędów oraz jednostek organizacyjnych miasta, najnowszych technologiach i rozwiązaniach służących ich zaspokojeniu, a także o tym jakie efekty przyniesie to dla naszych mieszkańców – mówiła Karolina Zdrodowska, Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Ósmy, zorganizowany tym razem wspólnie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Unię Metropolii Polskich poświęcony był rozwiązaniom technologicznym (informatycznym, cyfrowym) służącym wsparciu ochrony sygnalistów. Potrzebę zorganizowania takiego spotkania zgłaszali eksperci z Miast UMP podczas spotkań Zespołu ds. sygnalistów.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor