Ogólne

Przywrócić znaczenie urbanistyce


4 marca 2015

Nowelizacja ustawy działach administracji rządowej dała Unii Metropolii Polskich okazję, aby upomnieć się o przywrócenie znaczenia urbanistyce. W stanowisku  z dnia 21 stycznia 2015 roku napisano m.in.:

Słowo „urbanistyka”, we wszystkich głównych językach brzmi i znaczy podobnie. Urbanistyka jest słowem kluczowym w poszukiwaniach ludzkiego wymiaru miasta, zwłaszcza wielkiego (new urbanism) i w różnych odmianach tzw. ruchów miejskich. (...)

Wprowadzenie urbanistyki jako poddziału w ustawie o działach administracji rządowej jest warunkiem koniecznej odnowy polskiego prawa urbanistycznego, a także realizacji słusznych zamierzeń Rządu, aby odwrócić zły trend w rozwoju polskiej sieci osiedleńczej, co wyrażają takie dokumenty, jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, projekt Krajowej Polityki Miejskiej czy założenia Narodowego Planu Rewitalizacji. (...)

Przywrócenie znaczenia urbanistyce będzie impulsem do profesjonalnego szkolenia kadr i koniecznej odnowy służb publicznych, pomagających władzom rządowym i samorządowym we współkierowaniu rozwojem polskich miast i ich sieci.

pełny tekst stanowiska

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor