Ogólne

Rada UMP podczas WUF w Katowicach


20 czerwca 2022

Zapraszamy na otwarte obrady Rady UMP wspólnie ze Zgromadzeniem Ogólnym ZMP, gdzie tematem przewodnim będzie inauguracja dyskusji o wdrażaniu Krajowej Polityki Miejskiej i do rejestracji udziału też w innych wydarzeniach XI Światowego Forum Miast.

Tematem przewodnim posiedzenia będzie ogłoszona formalnie dzień wcześniej Krajowa Polityka Miejska 2030 – naszą debatą zainaugurujemy dyskusję o jej wdrażaniu. Nasi przedstawiciele i eks­perci brali aktywny udział przy opracowywaniu projektu KPM, dlatego uwzględnia ona znaczną część naszych postulatów i propozycji.

Współgospodarzem naszych obrad będzie gospodarz KPM 2030, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda. Zapraszamy również szefów innych resortów, których rola w realizacji KPM będzie – ze względu na jej zawartość – najbardziej znacząca.

W uzgodnieniu z Ministrem proponujemy, by obrady miały charakter otwarty – by mogli w nich wziąć udział obecni na WUF 11 inni przedstawiciele polskich miast i miasteczek. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału.  Jednocześnie zachęcamy do rejestracji i udziału w innych wydarzeniach XI Światowego Forum Miast. Po raz pierwszy odbywa się ono w tej części Europy i gromadzi przedstawicieli miast, świata nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane aktywnym udziałem w kreo­waniu i wdrażaniu rozwoju miast.

Udział w WUF 11 jest bezpłatny, ale – ze względów logistycznych i bezpieczeństwa internetowa rejestracja jest obowiązkowa. Do Muzeum Śląskiego można wejść bez identyfikatora WUF, ale wszystkie pozostałe wydarzenia, w tym seminaria i spotkania merytoryczne, organizowane wspólnie przez ZMP i UMP w dniach od 27 do 30 czerwca, w przestrzeni na terenie WUF – EXPO, są na obszarze dostępnym tylko dla osób zarejestrowanych. Link do rejestracji na stronie: https://wuf.unhabitat.org/.

Do pobrania