Ogólne

Rada Unii Metropolii Polskich obradowała w Gdańsku


31 sierpnia 2020

31 sierpnia br., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Rady Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Głównymi tematami obrad było omówienie aktywności UMP w czasie pandemii COVID-19 oraz ustalenie priorytetów dalszych działań. Obecnie najważniejszym tematem jest oświata – rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Spotkanie, było krótkie ze względu na udział Prezydentów i Przedstawicieli Miast Unii Metropolii Polskich w uroczystościach 40-lecia Porozumień Sierpniowych.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor