Portale

Represje na Białorusi. Głęboki niepokój i sprzeciw prezydentów największych polskich miast, wyborcza.pl, 13 sierpnia 2020 r.


14 sierpnia 2020

Tekst: Maciej Chłodowski

O rozpoczęcie dialogu, który zastąpi stosowane obecnie rozwiązania siłowe na Białorusi zaapelowali prezydenci największych polskich miast. Napisali: "Wolność jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Nie można zachowywać milczenia, kiedy to najważniejsze prawo jest naruszane, kiedy narzędziem polityki staje się przemoc i opresja".

Stanowisko związane z sytuacją po wyborach prezydenckich na Białorusi prezydenci tworzący korporację samorządową jaką jest Unia Metropolii Polskich wydali w „w imieniu społeczności swoich miast”.

Głęboki niepokój i sprzeciw

UMP wyraziła w związku z obecną sytuacją na Białorusi „głęboki niepokój” oraz sprzeciw „wobec podjętych przez białoruskie władze kroków sprowadzających się do użycia przemocy wobec protestujących”. Prezydenci największych polskich miast zaznaczyli: „Wspierając działania mające na uwadze białoruską suwerenność i demokrację, pragniemy dać wyraz przekonaniu, że siła nie może być w żadnym razie argumentem w relacjach władzy ze społeczeństwem”.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.wyborcza.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor