Portale

ROP w Polsce, czyli kolejne propozycje organizacji samorządowych, teraz-srodowisko.pl, 24 czerwca 2020 r.


26 czerwca 2020

Tekst: Joanna Spiller

Unia Metropolii Polskich oraz Związek Samorządów Polskich przedstawiły swoje rekomendacje ws. systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wizje te znacznie różnią się od siebie m.in. w kwestii wyboru regulatora i sposobu naliczania opłat.

(...)

UMP: Dwuskładnikowa opłata i Urzędy Marszałkowskie w roli regulatora

10 czerwca br. Unia Metropolii Polskich(1) (UMP) przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia ROP. Unia przypomina, że rolą ROP-u ma być realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). - Punktem wyjścia winno być kwalifikowanie opakowań już na etapie projektowania lub importu pod kątem ich możliwości poddania procesom recyklingu/odzysku i w zależności od potwierdzenia tej możliwości zupełnie różne nałożenie obciążeń finansowych przypisanych wprowadzającemu na rynek – czytamy w stanowisku UMP. Jak dodano, weryfikacja ta ma zmienić podejście producentów, bowiem „wielokrotnie wyższe koszty wprowadzania opakowań nie nadających się do ponownego użytkowania są skutecznym narzędziem blokującym ich stosowanie”...

Z całym artykułem można zapoznać sie na stronie internetowej www.teraz-srodowisko.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor