Ogólne

Rząd chce zabrać samorządom 14 mld zł w ciągu 10 lat


2 października 2020

Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych: od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyniesie miastom, gminom, powiatom i regionom ubytek w ich budżetach wynoszący 1,4 mld zł. Zabranie samorządom 1,4 mld zł to jest zabranie  1/10 nadwyżki operacyjnej netto. Skutek będzie prosty – obniżą się możliwości rozwojowe samorządów i problemy z wykorzystaniem środków unijnych w nowej perspektywie.

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT był omawiany na wrześniowym posiedzeniu Komisji wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się ostatniego dnia tego miesiąca. - Projekt ma na celu m.in. wsparcie przedsiębiorców oraz uszczelnienie systemu podatkowego tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Przewidujemy, że wprowadzenie tych rozwiązań wpłynie na obniżenie dochodów samorządu z tych podatków o 1,4 mld zł rocznie, a w ciągu 10 lat – o 14 mld zł – mówiła na posiedzeniu Anna Chałupa, Wiceminister Finansów.

Jak zwykle rząd obniżając dochody podatkowe JST nie przewiduje dla gmin, powiatów, czy województw samorządowych żadnej rekompensaty.

W ocenie strony samorządowej KWRiST wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie spowoduje, że wiele słabszych gmin nie będzie w stanie opracować budżetów na kolejne lata.

- Muszę przyznać, że z rozbrajającą szczerością pani minister mówi, że nie interesuje jej, co się stanie z finansami samorządu – skomentował Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu i Współprzewodniczący Komisji z ramienia Związku Miast Polskich - Jednak jeśli resort przygotowuje taki projekt, to zgodnie z konstytucyjnym zapisem, powinien zapewnić rekompensatę tego ubytku 1,4 mld zł. Wyrażamy w związku z tym stanowczy protest i apelujemy do rządu, żeby zrekompensował nam ten ubytek – dodał.

W trakcie dyskusji samorządowcy zastanawiali się, czy takie projekty, pozbawiające lokalne społeczności dochodów własnych, nie służą temu, by JST straciły swoją samodzielność i uzależniły się od wciąż nowych rządowych funduszy. Żeby samorządy terytorialne były klientami administracji rządowej.

W związku z taką sytuacją samorządowcy zaapelowali o spotkanie jeszcze w tym tygodniu z Ministrem Finansów, Tadeuszem Kościńskim. Liczą bowiem, że jest jeszcze czas na zmianę zapisów i wprowadzenie rekompensaty ubytków dla JST. Jeśli nie uda się wypracować kompromisu, to rozważą wystąpienie do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy jako niezgodnej z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP.

Paweł Szefernaker, Współprzewodniczący KWRiST ze strony rządowej  zapewnił samorządowców, że osobiście poprosi wiceministra finansów, Sebastiana Skuzę, by do końca tego tygodnia, czyli do 2 października spotkał się z nimi w tej sprawie.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor