Portale

Samorządowcy apelują o jasne przepisy dotyczące szkół i o pomoc dla rodziców, prawo.pl, 11 sierpnia 2020 r.


11 sierpnia 2020

Tekst: Monika Sewastianowicz

Potrzeba jasnych, precyzyjnych przepisów dotyczących otwarcia szkół od września tak, aby było to bezpieczne - podkreślają samorządowcy w piśmie skierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Apelują również o przywrócenie rodzicom uczniów prawa do zasiłku w sytuacji, gdy szkoły będą znów zamknięte.

List do MEN skierowali samorządowcy z: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Przygotowały listę postulatów dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Konieczne wsparcie dla rodziców i jasne wytyczne Sanepidu

- W opinii przedstawicieli samorządowych organizacji branżowych należy powrócić do przyznawania zasiłku dla rodziców w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności szkoły/oddziału lub przejściu na tryb pracy zdalnej, która zwłaszcza w odniesieniu do dzieci najmłodszych będzie wymagała opieki rodzica w domu - zauważają samorządowcy. Chcą też, by lepiej funkcjonowało informowanie rodziców o sytuacji.

Pozytywnie oceniają pomysł, by decyzja dyrektora uzależniona była od opinii sanepidu, ale dokument ten powinien zawierać nie tylko zgodę lub jej brak, ale również wskazanie okresu na jaki wspomniana opinia obowiązuje. - Opinia wiążąca w przypadku przejścia na hybrydowy tryb pracy i nauki powinna zawierać również najistotniejsze wskazówki do realizacji przez dyrektora jednostki oraz wyraźnie wskazywać na inne rygory sanitarne, które należy wdrożyć w placówce. W tym kontekście ważne jest również, aby SANEPID miał określone terminy na wydanie opinii, co jest kluczowe przy dalszych czynnościach podejmowanych przez dyrektora - podkreślają samorządowcy.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.prawo.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor