Media

Gazeta Prawna: Samorządy podzielone w kwestii abolicji w związku z wyborami

Cofnij

8 listopada 2022

Unia Metropolii Polskich (zrzesza 12 największych miast w Polsce) alarmuje, że ustawa nie gwarantuje, że miasta nie zostaną obciążone odpowiedzialnością za jakość paliwa, które będą dostarczać mieszkańcom. Samorządowcy domagają się wprowadzenia w umowach z podmiotami wprowadzającymi do obrotu węgiel postanowień, które zwolnią samorządy z odpowiedzialności za jakość węgla oraz przejęcie przez nie wszelkich ewentualnych roszczeń mieszkańców powstałych w wyniku niewłaściwej jego jakości

Do pobrania