Ogólne

Sejm zadecydował: samorządowcy zarobią więcej


17 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020 r. posłowie przeprowadzili trzy czytania i uchwalili ustawę podwyższającą wynagrodzenia prezydenta RP, premiera, parlamentarzystów, ale i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków.

Rozwiązania takie przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk sejmowy nr 551). Przewiduje ona powiązanie wynagrodzenia wymienionych w niej osób sprawujących funkcje publiczne z wynagrodzeniem zasadniczym sędziego Sądu Najwyższego.

Ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa GUS. Obecnie jest to kwota wynosząca 4839,24 zł  (przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r.). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN kwotę tą należy pomnożyć przez mnożnik 4,13.

Zgodnie z ustawą, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN, co w tym roku oznacza 13 990,24 zł. Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN, co daje 11 591,92 zł. Marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN, a więc 14 989,55 zł.

Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu (w związkach jednostek samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN (11 591,82 zł).

Z kolei w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,52-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej (10 392,75 zł).

Do maksymalnych wynagrodzeń określonych w ustawie nie będą wliczane dodatki za wieloletnią pracę (tzw. stażowe).

Prace nad uchwaloną w ostatni piątek ustawą kontynuowane będą w Senacie.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor