Aktualności

Sejm uchwalił Lex Czarnek 2.0. Co dalej?

Cofnij

7 listopada 2022

Sejm uchwalił w zeszły piątek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, zwaną Lex Czarnek 2.0. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, 220 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Jedyną osobą z obozu rządzącego, która głosowała przeciwko, był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku klubów KO i Lewica, koła Konfederacji, Polski 2050 i PPS o odrzucenie nowelizacji. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła na piątkowym posiedzeniu wszystkie poprawki opozycji — łącznie było ich ponad 20. Przyjęto jedną poprawkę zgłoszoną przez PiS — by do organizacji, które nie będą wymagały opinii kuratora, dopisać Polski Czerwony Krzyż.

Teraz projekt trafił do Senatu.

Lex Czarnek 2.0. - co się za nim kryje?

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła w nocy z 26 na 27 października procedowanie nad dwoma projektami nowelizacji ustawy Prawo oświatowe: poselskim i prezydenckim. Podczas prac w komisji większość zdecydowała, że projekt poselski będzie miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego i to zapisy projektu poselskiego, dotyczące działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, znalazły się w wersji projektu przyjętej przez komisję edukacji. Odrzucono poprawkę KO, zgodnie z którą to zapisy z projektu prezydenckiego miały znaleźć się w projekcie przyjętym przez komisję.

Projekt Lex Czarnek 2.0 zakłada m.in. zwiększenie władz kuratora oświaty, który miałby otrzymywać informacje i wydawać zgodę na zmianę dyrektora lub błyskawiczne odwołanie nauczyciela w czasie roku szkolnego. 

Poza tym Rada Rodziców będzie musiała przeprowadzić konsultacje w sprawie zajęć dodatkowych czy aktywności stowarzyszenia lub organizacji w szkole. Dopiero po nich będzie mogła wydać swoją opinię. Dane stowarzyszenie musi też uzyskać zgodę kuratora oświaty. Projekt przewiduje też zmiany w edukacji domowej.

Dodajmy, że podczas październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy wyrazili swój sprzeciw wobec projektu Lex Czarnek 2.0.