Portale

Sejm zdecydował o wsparciu dla samorządów. Dziennik Gazeta Prawna z 8 czerwca 2020 r.


10 czerwca 2020

Autor: Katarzyna Nocuń

Możliwość niezachowania w tym roku równowagi budżetowej do wysokości ubytku dochodów podatkowych spowodowanych przez COVID-19, a także złagodzenie reguły fiskalnej JST ograniczającej wysokość spłaty długu. Te rozwiązania mają złagodzić konsekwencje epidemii, które dotkną samorządy. (...)

Samorządowców te rozwiązanie nie zadawalają. Unia Metropolii Polskich wyliczyła, że ubytek w lokalnych kasach tylko ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej od 1 marca do końca maja przekroczy 346 mln zł, do końca roku ma to być niemal 740 mln zł. Dlatego chcieliby rekompensat za utracone dochody z budżetu państwa.

Na te postulaty odpowiadają inicjatywy senackie złożone już w Sejmie. Przewidują one m.in. rekompensaty za utracone wpływy w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i kosztów poniesionych w gospodarce odpadami. Odbiór odpadów od osób objętych kwarantanną i przebywających w izolacji według autorów projektu senackiego powinien być zaliczony do nowych zadań zleconych, nakładanych na gminy w związku z epidemią.

Z całością artykułu można zapoznać się na stronie: www.gazetaprawna.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor