Ogólne

Senackie wsparcie dla samorządów i samorządowy wniosek do Prezydenta RP


2 grudnia 2020

W odpowiedzi na przyjętą przez Sejm, ustawę pozwalającą na transfer wpływów z PIT do budżetu centralnego, samorządowcy wystąpili do Prezydenta RP z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

W wyniku przyjętej przez Sejm ustawy (podpisanej przez Prezydenta w dniu uchwalenia), część płatników podatku PIT będzie płacić podatek zryczałtowany, w którym samorządy nie mają udziału. Oznacza to transfer ok. 1,4 mld zł rocznie z budżetów JST do budżetu centralnego.

Jest to wbrew konstytucyjnej zasadzie, adekwatności, mówiącej o tym, że zasilanie finansowe samorządów powinno być proporcjonalne do przekazanych zadań. W tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zmniejszeniu zakresu zadań JST, ani o rekompensacie poważnego ubytku w dochodach.

W trakcie prac parlamentarnych Senat na wniosek samorządów wprowadził rekompensatę tych ubytków, ale Sejm odrzucił poprawkę Senatu.

Pismo do Prezydenta RP

Wyciąg z OSR

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor