Aktualności

Skarbnicy UMP o postulatach zmian w systemie finansów publicznych

Cofnij

26 maja 2023

Skarbnicy Unii Metropolii Polskich spotkali się w Poznaniu, by porozmawiać o finansach samorządów. Dyskutowali m.in. o podatkach i opłatach lokalnych, ale także o tym, jak wyprowadzić budżety miast i gmin z kryzysu. Rozmawiali też o postulatach zmian w systemie finansów publicznych.

Jednym z ważniejszych tematów, o jakich rozmawiano na komisji, było finansowanie samorządów. Głównym źródłem dochodów miast w Polsce są podatki mieszkańców - głównie PIT i CIT. Do 2018 r. niemal pięćdziesięcioprocentowy udział we wpływach z PIT zapewniał miastom w miarę stabilny i przewidywalny wzrost dochodów własnych. Gdy rosły dochody mieszkańców, analogicznie rosły też dochody miast, które dzięki temu mogły się rozwijać i zapewniać większy komfort życia.

Jednak od 2019 roku rząd już kilka razy zmieniał ustawę o podatku dochodowych od osób fizycznych. Efektem tych zmian był ogromny i bezprecedensowy ubytek bieżących dochodów własnych z PIT jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. W praktyce oznacza to, że miasta mają znacznie mniej pieniędzy na swoje zadania - np. na dofinansowywanie żłobków, ochrony zdrowia, remonty szkół czy naprawy chodników.