Ogólne

Spisz się dla Polski teraz, bo czasu coraz mniej


24 września 2021

Tylko do czwartku, 30 września trwa Spis Powszechny 2021. Czasu na dopełnienie tego obowiązku jest więc coraz mniej. Tymczasem wielu Polaków jeszcze się nie spisało. Każdy, kto w terminie się nie spisze, może zostać ukarany karą finansową.

Udział w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Tak wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej[1]. Z kolei odmowa udziału w spisie powszechnym podlega karze grzywny, która może sięgnąć nawet 5 tys. zł.

UWAGA

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

 

Obowiązkową formą uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSPLiM 2021) jest samospis internetowy. Można go wykonać samodzielnie za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

 

WAŻNE

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami

 

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet. Co istotne nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Aby ułatwić wszystkim, którzy jeszcze nie wzięli udziału w NSPLiM 2021, 25 września organizowana jest Noc Spisowa, podczas której wybrane punkty spisowe będą czynne do godz. 24.00. Adresy punktów spisowych, które będą tej nocy otwarte można sprawdzić tutaj.

W organizację i przeprowadzenie NSPLiM 2021 zaangażowały się także Miasta Unii Metropolii Polskich. Poniżej podajemy adresy internetowe, gdzie można znaleźć najnowsze informacje:

 1. Białystok;
 2. Bydgoszcz;
 3. Gdańsk;
 4. Katowice;
 5. Kraków;
 6. Lublin;
 7. Łódź;
 8. Poznań;
 9. Rzeszów;
 10. Szczecin;
 11. Warszawa;
 12. Wrocław.

 


[1] Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 955 ze zm.)