Ogólne

Społeczne Rady Kultury apelują do rządu


12 maja 2020

Z apelem o podjęcie niezwłocznych i intensywnych działań przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju zmierzających do jak najszerszego włączenia sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej wystąpiły Społeczne Rady Kultury.

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 uderzyła najmocniej właśnie w sektor kultury – muzea, galerie, sale koncertowe, opery, teatry, kina i domy kultury zostały zamknięte jako pierwsze, i najprawdopodobniej jako ostatnie zostaną otwarte. Ogromna liczba wydarzeń kulturalnych została już odwołana lub przeniesiona, a kolejne spotka ten sam los w najbliższych tygodniach i miesiącach. Działania w ramach tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, tarczy finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz pro-gramy proponowane przez MKiDN są w sposób oczywisty niewystarczające wobec skali spodziewanego kryzysu w tym sektorze” - czytamy w pismach skierowanych do Prof. dr hab. Piotra Glińskiego Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jadwigi Emilewicz Wicepremier i Minister Rozwoju.

Równe traktowanie instytucji rządowych i samorządowych w rozdziale środków. Działalność państwowych i samorządowych instytucji kultury wynika z tej samej misji i zadań podzielonych pomiędzy różnych organizatorów, a środki na ich działalność pochodzą z podatków. Nie należy zatem tych instytucji traktować niesymetrycznie w rozdzielaniu pomocy. Instytucje samorządowe, podobnie jak państwowe, zostały objęte odgórnymi restrykcjami i utracą wszelkie wpływy finansowe w tym okresie” – podkreślają sygnatariusze: Pomorska Rada Kultury, Rada Kultury Gdańskiej, Społeczna Rada Kultury w Goleniowie, Rada Kultury miasta Lublin, Olsztyńska Rada Kultury, Wielkopolska Rada Kultury, Rada Kultury w Słupsku, Rada ds. Kultury w Suwałkach, Prezydencka Rada Kultury w Szczecinie, Rada Kultury w Tarnowie, Społeczna Rada Kultury w Warszawie.

pismo do MKiDN - Rady Kultury 30 IV 2020-1

pismo do MR - Rady Kultury 30 IV 2020

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor