Aktualności

Spotkanie polskich miast z Wiaczesławem Nehodą w Warszawie


24 maja 2022

W imieniu Związku Miast Polskich zapraszamy 26 maja br. o godz. 11.00 polskie miasta, szczególnie te, które mają miasta partnerskie w Ukrainie, na niezwykłe spotkanie z Wiaczesławem Nehodą, realizatorem procesu decentralizacji w Ukrainie, aby potwierdzić nasze wsparcie.

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast Polskich

Zapraszam Państwa serdecznie na niezwykłe spotkanie, które – dzięki gościnności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – organizujemy we czwartek, 26 maja w Sali im. Grażyny Gęsickiej w gmachu Ministerstwa w Warszawie, o godzinie 11:00.

Będzie to spotkanie polskich miast, które mają miasta partnerskie w Ukrainie, z Wiaczesławem Nehodą, od 2014 roku wiceministrem rozwoju regionalnego i terytorialnego Ukrainy (nazwa resortu ulegała w międzyczasie zmianom, podobnie jak nazwa naszego resortu ds. rozwoju regionalnego). Wiaczesław Nehoda – jak kiedyś w Polsce duet Jerzy Regulski - Michał Kulesza – jest głównym autorem i skutecznym realizatorem procesu decentralizacji. Proces ten zapoczątkowało zwycięstwo na Majdanie ukraińskich małych ojczyzn, ogłaszających swoje europejskie aspiracje. W latach 1990-98 był merem Tarnopola, działał też aktywnie w Związku Miast Ukrainy.

Ukraina zrealizowała bardzo trudną reformę decentralizacyjną, rozpoczętą w 2015 roku przez rząd byłego burmistrza Winnicy, Wołodymyra Hrojsmana, a zakończoną przed wyborami samorządowymi w październiku 2020 r., które mogły się odbyć już w nowym, efektywnym podziale administracyjnym. Dzięki reformie samorządy uzyskały osobowość prawną, samodzielność i – w porównaniu z poprzednimi – całkiem niezłe środki finansowe. Podobnie jak w Polsce, reforma samorządowa w Ukrainie została powszechnie uznana za najbardziej udaną z ukraińskich reform. Polski przykład był dla Ukrainy jedną z inspiracji, a polscy eksperci – doradcami w I fazie przygotowań.

Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że z doświadczenia polskiego wiemy, jak ważna jest prawdziwa decentralizacja. Dziś mówimy więcej: dzięki decentralizacji, upodmiotowieniu i wzmocnieniu społeczności lokalnych Ukraina jeszcze lepiej broni się przed brutalną agresją hordy najeźdźców, których wodzom wydaje się, że mogą decydować o losach innych narodów. Polskie miasta od 24 lutego br. okazują ukraińskim partnerom, Przyjaciołom, wielkie wsparcie. Czynią to przede wszystkim sami mieszkańcy i ich organizacje obywatelskie. Władze polskich miast pozostają w stałym kontakcie z miastami partnerskimi: ślą pomoc humanitarną, materialną i finansową. Podejmują się koordynacji wsparcia kierowanego z innych miast Europy. Przyjmują uchodźców wojennych. Po czterdziestu z górą latach ożyła polska solidarność – tym razem w wymiarze międzynarodowym.

Wiaczesław Nehoda 27 maja, w dniu święta polskiego samorządu terytorialnego, odbierze w Łodzi Nagrodę im. Prof. Jerzego Regulskiego, przyznaną mu przez Radę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Powitajmy go dzień wcześniej w Warszawie, potwierdzając nasze wsparcie dla samorządowej Ukrainy. Przekażmy za jego pośrednictwem wyrazy wsparcia i solidarności samorządowcom Ukrainy.

Z wyrazami szacunku
(-) Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich

Udział w spotkaniu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego - https://forms.office.com/r/egLTr5kDzw

Poniżej: zaproszenie, ramowy program spotkania, biogram W. Nehody

Do pobrania