Ogólne

Spotkanie z Ireną Guidikovą


12 lipca 2019

12 i 13 czerwca w Lublinie odbyło się posiedzenie Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji. Pierwszy dzień obrad został zdominowany spotkaniem z Ireną Guidikovą, szefową działu programów integracji i przeciwdziałania dyskryminacji w Radzie Europy. Od 11 lat koordynuje ona Program Miast Międzykulturowych Rady Europy, którego nadrzędnym celem jest wspieranie samorządów lokalnych w budowaniu skutecznych, włączających polityk integracji międzykulturowej. Główne cele Programu to: promowanie różnorodności kulturowej, wzmocnienie działań służących pełnemu wykorzystaniu potencjału różnorodności kulturowej, wspieranie miast w rozwoju międzykulturowych strategii i działań, które pomogą im poradzić sobie z różnorodnością w sposób konstruktywny i innowacyjny. Obecnie udział w Programie bierze 136 miast z 5 kontynentów. Wśród nich jest Lublin: pierwsze i jedyne dotąd polskie miasto, które od lat uczestniczy w tej inicjatywie.

Drugiego dnia obrad omawiano przedsięwzięcia integracyjne realizowane w miastach UMP; dyskutowano o sposobach i narzędziach wykorzystywanych do szacunkowego określania liczby cudzoziemców przebywających w miastach i obszarach metropolitalnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z treścią stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie polityki integracyjnej (imigracyjnej) państwa, sformułowanego dwa lata po sławnej „Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji”.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor