Administracja

Spotkanie z UODO w ramach Unii Metropolii Polskich

Cofnij

27 czerwca 2024

24 czerwca 2024 roku w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) odbyło się ważne spotkanie z przedstawicielami Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, które zgromadziło inspektorów ochrony danych z miast należących do UMP. W spotkaniu wzięli udział także Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO oraz inni przedstawiciele urzędu.

Główne tematy i wyzwania

W trakcie spotkania omówiono szereg problemów i wyzwań, z którymi codziennie mierzą się jednostki samorządu terytorialnego w kontekście ochrony danych osobowych:

  • Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja: JST stoją przed koniecznością wdrożenia nowoczesnych technologicznych rozwiązań, które muszą być zgodne z wymogami ochrony danych. Miasta UMP przekazały swoje spojrzenie na ww. obszar wskazując na skale działania miast UMP, skomplikowania procesów, ale też na potrzebę dobrej współpracy ww. zakresie z urzędem. 
  • Smart City i prywatność: Projekty Smart City, chociaż mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, nie mogą zapominać o fundamentalnych prawach do prywatności i ochrony danych osobowych. 
  • Wyzwania prawne i technologiczne: Dyskutowano o potrzebie jednoznacznego definiowania roli administratora danych w sektorze samorządowym oraz o problemach związanych z interpretacją obowiązków informacyjnych.

Dyrektor Biura UMP, Dorota Bąbiak-Kowalska, podziękowała za możliwość spotkania i podkreśliła, że miasta UMP, dzięki swojemu potencjałowi, mogą być znaczącym partnerem do rozmów z UODO. Deklarujemy chęć współpracy i jesteśmy gotowi na wspólne działania, które pozwolą nam jeszcze lepiej chronić dane osobowe naszych mieszkańców.

Z kolei Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO, zachęcił uczestników do rozpoczęcia prac nad kodeksem postępowania dedykowany jednostkom samorządów. Podkreślił również znaczenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz konieczność przeprowadzania regularnych audytów i aktualizacji polityk bezpieczeństwa.

Kolejne kroki

Spotkanie zakończyło się ustaleniem dalszych kroków współpracy pomiędzy UMP a UODO oraz planowaniem kolejnych spotkań, które będą kontynuować dialog na temat ochrony danych osobowych w kontekście samorządowym.

To wydarzenie stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych mieszkańców oraz wdrażania najlepszych praktyk w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych w miastach członkowskich UMP.

Sylwester Szczepaniak

Autor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..